Onderwijs

 

TOOGAL DJANGUE vzw is een onderwijs project die zich erop toelegt om meisjes zo lang mogelik op schoolbanken te houden.

Concreet financiëren wij meisjes vanaf de kleuterklas tot en met de universiteit.

De geboorte akte registreren is al een eerste zeer belangrijke stap in de kleuterleeftijd.

Daartoe stimuleren wij de ouders .

Met het geld dat wij inzamelen via sponsors of met de opbrengst van evenementen (denk aan onze jaarlijkse BBQ ) , verwezenlijken we de volgende zaken :

- Het betalen van de inschrijvingen voor de leerlingen.

- Het bekostigen van de uniformen en bijlessen .

- De aankoop van schoolmateriaal .

- De bedeling van schoolmaaltijden .

- Het bouwen van school infrastructuur ( klassen , sanitair , bibliotheken , refters .... )

Foto's: