Women empowerment en gendergelijkheid

 

Om een opwaardering van de vrouw in de maatschappij te bekomen , ondersteunen wij vrouwenverenigingen . Zo hebben wij onder ander een naaiatelier opgericht met geschonken materiaal en naaimachines uit België . Financiële steun geboden aan vrouwenverenigingen die een kleinschalige onderneming wouden opstarten.

Foto's: