Projecten

Vruchtbare samenwerking

“Kamobeul is een vruchtbare streek in het zuiden van Senegal die geleden heeft onder gewapende rebellie en ontbossing. We helpen er een groep van 35 vrouwen die een moestuin van 2 hectare bewerken. Ze telen uien, aubergines, tomaten, pompoenen, sla, peterselie en komkommers, voor eigen consumptie en om te verkopen. Zo kunnen ze hun gezinnen gezond voeden en wat bijverdienen. Dankzij 7 000 euro subsidie van de Provincie kunnen we dat project ondersteunen. Met het geld kunnen de vrouwen een groene perimeter aanleggen en een waterpomp en een irrigatiesysteem installeren. Ze krijgen ook vorming over landbouwtechnieken die hun werk lichter en de opbrengst groter zullen maken.”

 

Werk jij ook samen met partners in het globale zuiden, en hebben jullie een project dat een extra steuntje goed kan gebruiken? Vraag vóór 15 november 2023 een subsidie aan via mondialesamenwerking@oost-vlaanderen.be

URL naar info: Subsidie voor projecten in landen in ontwikkeling (DAC) met draagvlak in de provincie Oost-Vlaanderen

 

 

Ecologische tuinbouw als strategie voor het versterken van de veerkracht van huishoudens in het Kamobeul-centrum in het dorp Kamobeul. Project gefinancierd door AJX Toogal Djangue.

Foto's

DOESTELLINGEN

 

Toogal Djangue heeft als hoofdproject : Onderwijs daarnaast werkt de VZW ook aan :

Ondersteuning aan verenigingen (sport, cultuur ...)

Women empowerment en Gendergelijkheid

- Gezondheidszorg

- Onderwijs

Foto's

Onderwijs

 

TOOGAL DJANGUE vzw is een onderwijs project die zich erop toelegt om meisjes zo lang mogelik op schoolbanken te houden.

Concreet financiëren wij meisjes vanaf de kleuterklas tot en met de universiteit.

De geboorte akte registreren is al een eerste zeer belangrijke stap in de kleuterleeftijd.

Daartoe stimuleren wij de ouders .

Met het geld dat wij inzamelen via sponsors of met de opbrengst van evenementen (denk aan onze jaarlijkse BBQ ) , verwezenlijken we de volgende zaken :

- Het betalen van de inschrijvingen voor de leerlingen.

- Het bekostigen van de uniformen en bijlessen .

- De aankoop van schoolmateriaal .

- De bedeling van schoolmaaltijden .

- Het bouwen van school infrastructuur ( klassen , sanitair , bibliotheken , refters .... )

Foto's

Women empowerment en gendergelijkheid

 

Om een opwaardering van de vrouw in de maatschappij te bekomen , ondersteunen wij vrouwenverenigingen . Zo hebben wij onder ander een naaiatelier opgericht met geschonken materiaal en naaimachines uit België . Financiële steun geboden aan vrouwenverenigingen die een kleinschalige onderneming wouden opstarten.

Foto's

Gezondheidszorg

 

In de voetsporen van de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen tracht Toogal Djangue vzw de gezondheidszorg toeganglijker te maken voor de kansarme bevolking. Daartoe gaan we  :

- medisch materiaal schenken aan medische posten en ziekenhuizen in Senegal.

- eerste lijnzorg ondersteunen met verband en wondzorg materiaal.

- de link vormen tussen de medische posten en de scholen ter sensibilisering voor tandhygiëne , preventie tegen malaria , opsporing van baarmoederhalskanker ...

 

Toogal djangue vzw is blij aan te kondigen dat de Provincie Oost-Vlaanderen, hem een subsidie heeft toegekend. Wij krijgen 5000 euro om toilet voorzieningen te bouwen in de scholen die wij steunen in Senegal.

Wij bedanken alle mensen die ons een duwtje in de rug geven en een speciale dank aan de Provincie Oost-Vlaanderen voor de steun aan onze projecten.

Foto's

Ondersteuning aan verenigingen (sport, cultuur...)

 

Om het doelloos rondhangen van jongeren te bestrijden , richten we en/ of steunen we onder ander voetbalscholen met geschonken sportmateriaal . Dit allemaal in samenwerking met onze sympatisanten ter plaatse .

Foto's