Projecten

DOESTELLINGEN

 

Toogal Djangue heeft als hoofdproject : Onderwijs daarnaast werkt de VZW ook aan :

Ondersteuning aan verenigingen (sport, cultuur ...)

Women empowerment en Gendergelijkheid

- Gezondheidszorg

- Onderwijs

Foto's

ONDERWIJS

 

TOOGAL DJANGUE vzw is een onderwijs project die zich erop toelegt om meisjes zo lang mogelik op schoolbanken te houden.

Concreet financiëren wij meisjes vanaf de kleuterklas tot en met de universiteit.

De geboorte akte registreren is al een eerste zeer belangrijke stap in de kleuterleeftijd.

Daartoe stimuleren wij de ouders .

Met het geld dat wij inzamelen via sponsors of met de opbrengst van evenementen (denk aan onze jaarlijkse BBQ ) , verwezenlijken we de volgende zaken :

- Het betalen van de inschrijvingen voor de leerlingen.

- Het bekostigen van de uniformen en bijlessen .

- De aankoop van schoolmateriaal .

- De bedeling van schoolmaaltijden .

- Het bouwen van school infrastructuur ( klassen , sanitair , bibliotheken , refters .... )

Foto's

WOMEN EMPOWERMENT EN GENDERGELIJKHEID

 

Om een opwaardering van de vrouw in de maatschappij te bekomen , ondersteunen wij vrouwenverenigingen . Zo hebben wij onder ander een naaiatelier opgericht met geschonken materiaal en naaimachines uit België . Financiële steun geboden aan vrouwenverenigingen die een kleinschalige onderneming wouden opstarten.

Foto's

GEZONDHEIDSZORG

 

In de voetsporen van de Milleniumdoelstellingen tracht Toogal Djangue vzw de gezondheidszorg toeganglijker te maken voor de kansarme bevolking . Daartoe gaan we  :

- medisch materiaal schenken aan medische posten en ziekenhuizen in Senegal .

- eerste lijnzorg ondersteunen met verband en wondzorg materiaal .

- de link vormen tussen de medische posten en de scholen ter sensibilisering voor tandhygiëne , preventie tegen malaria , opsporing van baarmoederhalskanker ....

Foto's

ONDERSTEUNING AAN VERENIGINGEN (sport, cultuur...)

 

Om het doelloos rondhangen van jongeren te bestrijden , richten we en/ of steunen we onder ander voetbalscholen met geschonken sportmateriaal . Dit allemaal in samenwerking met onze sympatisanten ter plaatse .

Foto's